Procesare facturi / formulare
Formularele de orice tip și facturile primite de la furnizori pot fi procesate rapid și eficient prin folosirea unei soluții ce ajută atât departamentele specializate din zona financiara cât și persoanele ce comanda și recepționează bunuri sau servicii.

Soluția propusă pentru implementare permite alcătuirea unor fluxuri de lucru ce vor transforma recepționarea, identificarea și procesarea facturilor în activitati automatizate. Orice câmp din cadrul unei facturi poate fi identificat și citit iar informația poate fi trecută prin filtre automate de verificare, pentru a fi transferată anagajaților pentru validarea finală.

Caracteristici:

  • Accesul facturilor de furnizori în sistem printr-un punct unic, securizat eliminând pierderea, întârzierea sau deturnarea facturilor în interiorul organizației obtinând securizarea proceselor, eliminarea redundanțelor și timpilor pierduți, precum și vizibilitate în timp real a fluxului de facturi în organizație.
  • Extragerea automată a informațiilor solicitate prin tehnologii avansate de OCR-izare cu verificarea și validarea acestora în sistemul core în timp real obținând 100 % informație corectă incărcată în sistemul ERP.
  • Sistem integrat cu mai multe motoare de OCR-izare și voting pe rezultate având capacitatea dinamică și progresivă de învățare al conținutului documentelor cu rezultanță în automatizarea validării internă facturilor de furnizori, maximizarea vitezei de procesare și minimizarea riscului intervenției factorului uman.
  • Servicii flexibile, scalabile și construite pe baza de SLA și nevoi personalizate cu variante de derulare in-site sau off-site rezultând în vizibilitate 100 % asupra costurilor și adaptare a acestora la volumul de lucrări.
  • Integrarea cu aplicații  de management de documente generând automatizare de fluxuri de documente și monitorizare în timp real a sistemului obținând astfel eficiența operațională și comercială a întregii organizații.
  • Oferta suplimentară de sistem alternativ complet electronic de procesare a facturilor bazat pe un portal de furnizori cu funcții de matching cu reguli EDI, cu rezultat final în automatizare 100% a procesului de derulare procesare facturi furnizori.

Interesat de acest serviciu?